hipertansiyon-diyabet-iliskisi

Hipertansiyon ve Diyabet İlişkisi

Diyabet genellikle hipertansiyon ve obezite ile birlikte görülmektedir. Tip II diyabetli erişkinlerin %50 sinde diyabet ortaya çıkmadan önce hipertansiyon mevcuttur. Diyabetik kişilerde diyabeti olmayan kişilere göre hipertansiyon prevalansı 2 kat fazladır. Tip I diyabette erken dönemde nefropati geliştiğinde hipertansiyon ortaya çıktığı halde tip II diyabette hastalığa tanı konduğu sırada hatta daha önce hipertansiyon ortaya çıkmış olabilir.

▶ Hipertansiyonda glukoz metabolizma bozukluğu sıktır.
Obezite, İnsülin direnci, Bozulmuş açlık glukozu AKŞ; 100-125 mg/dl, Bozulmuş glukoz toleransı OGTT 2.saat KŞ; 140-199 mg/dl, Metabolik sendrom, Diyabetes Mellitus

▶ Diyabette hipertansiyon sıklığı artar
Hipertansiyon prevalansı diyabeti olanlarda olmayanlara göre 2 kat daha fazladır.

▶ HT, DM birlikteliğinde kardiyovasküler ve renal olay riski belirgin olarak artar


❤ Diyabetik Hastalarda Hipertansiyona Yaklaşım:

  • Tip 2 Diyabetik hastalarda kilo verilmesi ve tuz kısıtlamasına özen bir dikkat gösterilmelidir.
  • Hedef kan basıncı <140/90 mmHg olmalıdır.
  • Tip 1 Diyabet hastalarında, genellikle diyabetik nefropatinin bir belirtisi olarak, hastalık başlangıcından birkaç yıl içinde gelişir.
  • Tip 2 Diyabet hastalarında ise çoğunlukla tanı anında veya tanı konulmadan önce bile vardır.

❤ Diyabetik Hipertansif Hastanın Kan basıncını normal düzeylerde tutmak için neler yapılmalı?
Bunlar, tedavi edici yaşam tarzı değişiklikleridir. Bu yazımı okuyabilirsiniz. ▸Hipertansiyondan korunma ve yaşam tarzı değişikliği nedir ?

❣ Kan basıncının optimal (en uygun) değerlere düşürülmesi anlamlı klinik yarar sağlar.
Renin anjiotensin aldosteron sistem (RAAS) inhibisyonu tedavinin temelidir. Hedef kan basıncının düşürülmesidir. RAAS inhibisyonu yapan ilaçlar tercih edilmelidir.

✔ACE inhibisyonu (ACE-i)
✔AT1 reseptör anta. (ARB)
✔ACE-i (ARB)+ Aldosteron antog.
✔Yüksek doz ARB
✔ACE-i + ARB
✔Direkt renin inhibisyonu

▶ Tedavi edilmeyen diyabetik hipertansiyon;
Diyabeti olmayan kişilerle karşılaştırıldığında, diyabetlilerde hipertansif komplikasyon riski çok daha fazladır. Koroner kalp hastalığı, inme, konjestif kalp yetersizliği, böbrek hastalığı ve tüm nedenlere bağlı ölüm risklerini artırır.


Hipertansiyon ile ilgili diğer yazıları da okumanızda fayda var.

Hipertansiyon tanısı, belirtileri, tedavisi nelerdir ?
Hipertansiyon değerleri, evreleri nasıldır ?
Hipertansiyonda dikkat edilmesi gerekenler
Hipertansiyondan nasıl korunurum ?
Gebelikte Hipertansiyona Dikkat ! – Preeklampsi, Eklampsi, HELLP Sendromu, Gestasyonel hipertansiyon


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.