obezite-nedir

Obezite, Morbid Obezite nedir ?

Çağımızın Hastalığı: Obezite nedir ?

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Gündelik yaşamda alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması, harcanamayan enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasına neden olmaktadır. Fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması da obezite riskini doğurmaktadır.

Daha genel bir tanımla obezite vücutta aşırı oranda yağ birikmesidir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, sağlığı bozacak oranda vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlamıştır. Hareketsiz yaşam obezitenin en büyük nedenlerindendir. Obezite bunun dışında başta genetik, ailevi, psikolojik ve çevresel etkilerle doğrudan ilişkisi bulunan bir sorundur.

▶ Obezite şiddeti ve sınıflaması

Obezitenin şiddetini belirlemek için vücut kitle indeksi kullanılır. VKİ vücut ağırlığının boyun karesine oranıdır. ( kg/m² ) Bu değer 30 un üzerinde ise obezite, 40 ın üzerinde ise morbid obezite sınıfındadır.

VKİ değeri kg/m² Kategori
< 18,5 Zayıf
18,5 – 24,9 Normal
25 – 29,9 Fazla kilolu
30 – 34,9 1. derece obezite
35 – 39,9 2. derece obezite
≥ 40 3. derece obezite = Morbid Obezite

▶ Obezitenin neden olabildiği sağlık sorunları

• Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)
• Diabetes Mellitus tip 2 (Şeker hastalığı)
• Hiperlipidemi (Kan yağları, trigliserid, kolesterol yüksekliği)
• Kalp krizi riski, koroner arter hastalığı, damar tıkanıklıkları
• Ağır uyku apneleri ve çeşitli solunum problemleri
• İnme riskine bağlı olarak felç geçirme
• Karaciğer yağlanması, ödem
• Cinsel fonksiyon bozuklukları, infertilite
• Kanser (meme, kolon, prostat, endometrium ca)

▶ Obezite nasıl tedavi edilir ?

Obezite tedavisini diyet ve egzersiz tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olarak gruplandırabiliriz. Şimdi sırayla bunlardan bahsedelim. Bu yazıdan konumuza devam edelim: Obezite Tedavisi nasıldır ? Tedavi Yöntemleri nelerdir ?


Obezite ile ilgili diğer yazıları da okumanızda fayda var.

Obezite Tedavisi nasıldır ?
Obezite Tedavi Yöntemleri nelerdir ?


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.