utf-8

UTF-8 Türkçe Kod Karşılıkları

Türkçe karakterlerin, UTF-8 Unicode karakter setine göre karşılıklarını ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceğiz.

unicodeUTF-8 Nedir ?
UTF-8, 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir. (İng: Unicode Transformation Format ‘ın kısaltması). Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır.
Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir.

UTF-8 kodlaması Unicode karakterlerini 1-6 byte uzunluğunda diziler olarak kodlar. ASCII kodlaması içinde 0-127 arasında kalan karakterler aynen kendi kodları ile kullanılır, diğerleri ise byte dizileri haline gelir.

UTF-8 Tanımı:
Evrensel kodlama ile aynı sayfada farklı lisanları göstermek mümkün olabilmektedir. Ayrıca özel hazırlanmış klavyeler ile matematiksel ifadeleri yazmak da mümkün. Bütün bu farklı karakterler UTF-8 sayesinde aynı sayfada görüntülenebilmektedir. Eski biçem kodlama ile Türkçe karakterlerin – aslında latin alfabesinde olmayan ya da özel işaretli harflerin de – gösterimi için oldukça karışık olan harf ve rakam dizgileri kullanmak gerekiyordu. Mesela Ş harfini yazmak için Ş küçük ş içinse ş yazmak gibi.

UTF-8 Türkçe Karakter Karşılıkları:

 • Büyük Harfler İçin UTF-8 Karşılıkları:
  Ü   Ãœ
  Ş   ÅŸ
  Ğ   ÄŸ
  Ç   Ã‡
  İ   Ä°
  Ö   Ã–
 • Küçük Harfler İçin UTF-8 Karşılıkları:
  ü   Ã¼
  ş   ÅŸ
  ğ   ÄŸ
  ç   Ã§
  ı   Ä±
  ö   Ã¶
 • Çeşitli Özel Karakterler İçin UTF-8 Karşılıkları:
  €   €
  £   &pound
  «   «
  »   »
  •   •
  †   †
  ©   ©
  ®   ®
  °   °
  µ   µ
  ·   ·
  –   –
  —   —

Örnek Kullanım Şekli:
&copy; Ä°zzet Bağçe  <—–> © İzzet Bağçe


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.